Meedenken

U bent bekend met ons OT-platform en uw regio maakt gebruik van een of meerdere van onze modules: KOPO, POPO, POVO, VOVO, VOMBO en de 1Loket-module.
Heeft u belangstelling voor een nieuwe module, wilt u sparren over een bestaand proces of advies bij een lastig vraagstuk, neem dan contact met ons op.
Onze consultants beschikken over onderwijsinhoudelijke kennis, maar ook over kennis van processen en techniek.

Samenwerken

Als klant van Onderwijs Transparant zoeken wij samen met u en andere regio’s de samenwerking op. Samen denken we na over mogelijke oplossingen, besparen we kosten en realiseren we binnen het standaard raamwerk maatwerk  waar nodig is. Dit heeft zich onder andere geuit in een gemeenschappelijk Onderwijskundig Rapport (OKR) voor twaalf regio’s. We evalueren deze jaarlijks met alle regio’s. Jaarlijks worden ook generieke wijzigingen voor alle regio’s doorgevoerd om de applicatie gebruiksvriendelijker te maken of veelgevraagde nieuwe functionaliteiten voor iedereen beschikbaar te stellen. Regio’s komen tenminste een keer per jaar samen op de 1Loketdag en of op het gebruikersoverleg bij ons op kantoor in Vianen. De 1Loketdag wordt georganiseerd door Onderwijs Transparant. Het gebruikersoverleg is een initiatief van de regio’s zelf (Zuid Holland West en Utrecht).

Privacy en wetgeving

Privacy kent wettelijke, maatschappelijke en taakgerichte kaders. Voor Onderwijs Transparant zijn allen van groot belang, maar er is soms sprake van tegengestelde belangen. Onderwijs Transparant kijkt bij de ontwikkeling en maatwerkinrichting van haar modules altijd naar deze verschillende kaders, waarbij de wettelijke altijd de belangrijkste is. We toetsen regelmatig of bestaande inrichtingen wettelijk nog voldoen. In verband met de strengere privacywetgeving die nu vanuit Europa wordt geïmplementeerd, is dat ook noodzakelijk.
In 2016 hebben OCW, Kennisnet, de raden, de VDOD en de GEU gezamenlijk een privacyconvenant opgesteld voor scholen. Onderwijs Transparant heeft dit convenant mede ondertekend. Dit convenant is van toepassing op alle onderwijs ICT. De hele sector dient zich aan dit convenant te houden. De raden zorgen ervoor dat hun leden dit convenant naleven en met alle leveranciers van de ICT-systemen die zij gebruiken een bewerkersovereenkomst sluiten. Vanuit dit convenant en de bijbehorende bewerkersovereenkomst wordt duidelijkere invulling gegeven aan de reeds bestaande wetgeving, doelbinding, proportionaliteit en gegevensverwerking.

Nieuwsbrief

Regelmatig ontvangt u de nieuwsbrief van Onderwijs Transparant. Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het veld, ons platform en ons bedrijf. Ook vertellen we over nieuwe functionaliteiten die wellicht interessant zijn voor uw regio. We stellen u voor aan nieuwe medewerkers, blikken terug op bijeenkomsten of doen oproepen om samen dingen op te pakken. Over grote wijzigingen aan ons platform wordt u apart geïnformeerd.