Passend onderwijs

1Loket PO

Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht passende oplossingen te bieden als een kind extra ondersteuning nodig blijkt te hebben. Met de 1Loket-module biedt Onderwijs Transparant regionale samenwerkingsverbanden ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen en de bijbehorende processen in het kader van passend onderwijs.

Achtergrond 1Loket

Samenwerkingsverbanden (SWV’s) hebben met de komst van de Wet op passend onderwijs meer verantwoordelijkheid gekregen. De oude indiceringstrajecten zijn verdwenen en de SWV’s hebben ruimte gekregen voor eigen beleid. Ze krijgen een budget en moeten daarmee zorg dragen voor een dekkend netwerk van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en extra ondersteuning. Onderwijsbehoeften en onderwijsaanbod moet matchen en voor iedere leerling moet een passende plek zijn.

De voordelen van 1Loket

 • Administratieve basis voor alle onderwijsondersteuningsvragen voor PO
 • Veilig, efficiënt en overzichtelijk schakelen tussen scholen, leerlingen en aanbieders van extra zorg en onderwijs.
 • Alle speciale behoeften van leerlingen in kaart.
 • Ondersteuning van OSO (Overstapservice Onderwijs) voor overdracht van de leerlingvolgsystemen naar OT.
 • Mogelijkheid tot digitale communicatie over de overstap met scholen en ouders.

De belangrijkste kenmerken van de 1Loket-module

Generieke 1Loket-module

De meeste SWV’s gebruiken een de generieke versie van 1Loket. In deze generieke versie gebruikt iedereen dezelfde functionaliteiten, zodat we gezamenlijk kunnen doorontwikkelen en delen in de kosten. Bijkomend voordeel is dat nieuw ontwikkelde functionaliteiten altijd direct beschikbaar zijn voor iedereen. Keuzelijsten en type arrangementen kunnen wel naar eigen inzicht worden gevuld en beheerd, zodat de generieke 1Loket oplossing past bij de regioprocedure.

 • Up to date met wettelijke vereisten
 • 1Loket sluit naadloos aan op de wettelijke eisen. OT zorgt voor de noodzakelijke aanpassingen zodra er wetswijzigingen worden ingevoerd.
 • Simpel interactief aanvraagformulier
 • Met behulp van een simpel interactief aanvraagformulier kan de behoefte van leerlingen in kaart worden gebracht.

Uitgebreide ondersteuning

De standaard module ondersteunt:

 • consulten (indienen van adviesvragen)
 • arrangementen (aanvragen voor extra ondersteuning, incl. toelaatbaarheidsverklaringen)
 • zorgwekkend verzuim (registratie van thuiszitters en interventies)
 • VO: leerwegondersteunend en praktijkgericht onderwijs (LWOO/PrO)

Koppeling andere modules

Eenvoudige, laagdrempelige koppeling met andere modules van Onderwijs Transparant (POPO, POVO, VOVO en VOMBO) binnen de regio.

Koppeling met OSO

De school kan noodzakelijke gegevens uit het leerlingadministratiesysteem (LAS) en leerlingvolgsysteem (LVS) in- en uitlezen in OT door gebruik te maken van de overdracht via OSO.

Uitgebreide managementinformatie

U heeft toegang tot waardevolle managementinformatie als aanvulling op de informatie van Vensters (Dashboard SWV) en de Kijkglazen van DUO.

Maatwerk uitsluitend mogelijk per regio

Omwille van schaalbaarheid en implementatietijd bieden we maatwerk voor 1Loket uitsluitend aan op regionaal niveau. Het biedt veel voordelen als zowel PO als VO (en eventueel MBO) in de regio 1Loket gebruiken, maar dit is niet noodzakelijk.

Meer weten?

Heeft u interesse in onze producten en wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op.