POVO-module
(overstap van primair naar voortgezet onderwijs)

Na groep acht van de basisschool staat ieder kind een groot nieuw avontuur te wachten: de middelbare school, oftewel het voortgezet onderwijs. De POVO-module van Onderwijs Transparant faciliteert de digitale overstap van een leerling van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO). Het PO en het VO kunnen deze module gebruiken om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeldproces van leerlingen te volgen.

Voordelen van POVO

  • Inzicht in de doorstroom van alle leerlingen van PO naar VO.
  • Monitoring van het overstapproces en de deadlines.
  • Centrale digitale registratie van alle schoolverlaters.
  • Zicht op welke leerlingen dreigen uit te vallen.
  • Ondersteuning van OSO (Overstapservice Onderwijs) voor overdracht van en naar de leerlingvolgsystemen van PO en VO.
  • Gebaseerd op ruime ervaring met de digitalisering van het overstapproces PO-VO
  • Mogelijkheid tot digitale communicatie over de overstap met scholen en ouders.
  • U bent beter in staat om samen te werken tijdens het overstaptraject.

Belangrijke kenmerken van de POVO-module

Interactieve formulieren op maat

U heeft als samenwerkingsverband veel zeggenschap over het inrichten van het digitale overstapproces. We gaan uit van uw regionale procedures en de daarbij horende instrumenten, zoals een onderwijskundig rapport en een adviesformulier (ten behoeve van de aanmelding). De formulieren zijn dynamisch en interactief. Wij passen de inhoud en indeling aan op uw wensen.

Inzage in de aanmeldprocedure

Als samenwerkingsverband krijgt u inzage in het aanmeldproces voor het gehele VO en als bestuur of school krijgt u deze inzage voor uw eigen leerlingpopulatie. U kunt belangrijke stappen in de gaten houden, zoals het bepalen van toelaatbaarheid, de plaatsing en het niveau van plaatsing. U kunt daarnaast in de digitale omgeving bijvoorbeeld ook de aanmelding van een kind op meerdere scholen volgen en zorgen dat de aanmeldprocedure (het aflopen van de scholen in volgorde van voorkeur) juist wordt doorlopen. Ook kan de POVO-module ondersteunen bij een lotingsbeleid.

Generiek onderwijskundig rapport

U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een generiek onderwijskundig rapport (OKR): een onderwijskundig rapport waarin het PO toetsgegevens en gegevens over schoolloopbaan en begeleiding van een leerling, inclusief bijlagen, kan opnemen en overdragen aan het VO. Samen met twaalf regio’s, en op basis van de ruime gedeelde ervaring, hebben wij dit generiek OKR ontwikkeld.

Dit interregionaal OKR bestaat uit handelingsgerichte vragen in plaats van algemene beschrijvingen en richt zich vooral op de begeleiding van de leerling. Het OKR is zo geschikt voor passend onderwijs en het maakt optimaal gebruik van de know how van alle betrokken regio’s. Bovendien sluit dit OKR volledig aan op de informatie zoals gebruikt in de 1Loket-module.

Adviesformulier

Het advies van de basisschool staat op dit formulier vermeld, samen met eventueel andere door u gewenste gegevens. Met de unieke aanmeldcode op dit formulier krijgt het VO toegang tot de gegevens van de leerling.

Koppeling met OSO

Het PO  kan noodzakelijke gegevens uit het leerlingadministratiesysteem (LAS) inlezen in OT en deze worden in OT gebruikt om de formulieren zoals het OKR te vullen. Samen met alle overige extra informatie uit OT over de leerling kan het VO  ze uit OT ophalen naar hun eigen LAS door gebruik te maken van de overdracht via OSO.

Plaatsingswijzer

De plaatsingswijzer is een aanvullende tool in de module die docenten helpt het juiste schooladvies te geven (VMBO, HAVO etc.). Desgewenst kan de plaatsingswijzer ook gebruikt worden in het gesprek met de ouders of met de school van aanmelding.

Uitgebreide managementinformatie

Elke organisatie krijgt toegang tot monitoring van de eigen populatie: zo kunnen scholen de totaalpopulatie van hun school in OT volgen, schoolbesturen die van alle aangesloten scholen en samenwerkingsverbanden de totaalpopulatie van alle scholen die vallen onder de samenwerkingsverband. De juiste toestemming hiervoor regelt u in de regio via verwerkersovereenkomsten.

Via de uitgebreide monitoringsopties van Onderwijs Transparant heeft u toegang tot uitgebreide managementinformatie met betrekking tot bijvoorbeeld leerlingaantallen, gegeven adviezen, ondersteuningsaanvragen, de status van die aanvragen en meer. U kunt hiervoor gebruik maken van standaardoverzichten van OT die u eenvoudig kunt filteren en sorteren om tot een overzichtelijk antwoord op uw managementvraag te komen. Daarnaast is het mogelijk om overzichten op maat te laten maken, zodat u bijvoorbeeld periodieke rapportages eenvoudig kunt uitdraaien vanuit een overzicht in Onderwijs Transparant.

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO), Praktijkonderwijs (PrO) en extra ondersteuning.

Sommige leerlingen hebben meer aandacht, huiswerkbegeleiding, rust of extra ondersteuning nodig in het VO. De POVO-module is daarom uit te breiden met de PCL-functionaliteit, zodat de basisschool een leerling kan aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) ofwel het SWV of een onderzoeksbureau om te komen tot een juist (ondersteunings) advies richting het VO. Onderzoeksgegevens voor LWOO en PrO kunnen al vroeg in het traject verzameld worden, vanuit de leerlinginformatie die aanwezig is in de module en aangevuld worden met eventuele extra onderzoeken. Deze informatie kan ook gebruikt worden bij de aanmelding bij het VO, waardoor de basisschool geen onnodig dubbel werk heeft.

Combinatie met 1Loket-module

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De POVO-module is daarom eenvoudig te combineren met onze 1Loket-module VO. Het samenwerkingsverband of bestuur heeft hiermee de mogelijkheid tot inzicht in zorgwekkend verzuim (thuiszitters) en de school kan consulten en arrangementen aanvragen in het kader van passend onderwijs. De meeste informatie is al aanwezig in het systeem, wat de administratieve last aanzienlijk vermindert.

Meer weten?

Heeft u interesse in onze producten en wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op.