De voordelen van digitaal overstappen

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs staat centraal binnen de POVO-module. Een digitaal overstapproces heeft o.a. de volgende voordelen voor de regio:

  • Er is een centrale digitale registratie van alle schoolverlaters.
  • het wordt inzichtelijk welke leerlingen dreigen uit te vallen.
  • er ontstaat inzicht in de doorstroom van alle leerlingen van PO naar VO.
  • Het proces en de deadlines kunnen nauwkeurig gemonitord worden.
  • Integraal gebruik van OSO.

Interactieve formulieren op maat

Bij het inrichten van het digitale overstapproces wordt uitgegaan van de regionale procedures en de daarbij horende ondersteunende instrumenten,  zoals een onderwijskundig rapport en een adviesformulier (ten behoeve van de aanmelding). De inhoud van deze formulieren wordt geheel bepaald door het samenwerkingsverband. De formulieren zijn dynamisch en interactief. Onze consultants denken graag mee over de inhoud en de vormgeving van deze formulieren.

Inzage in de aanmeldprocedure

Het aanmeldproces wordt inzichtelijk voor het PO en het VO, maar ook voor het samenwerkingsverband. Belangrijke stappen in het overstapproces, zoals het bepalen van toelaatbaarheid, de plaatsing en het niveau van plaatsing kunnen worden gemonitord. Eventueel shopgedrag (aanmelden op meerdere scholen) kan worden voorkomen of juist inzichtelijk worden gemaakt. De POVO-module kan een ondersteunende rol spelen als er sprake is van een lotingsbeleid.

Plaats voor ondersteuningsroute – integratie van de LWOO/PrO-module

Door de POVO-module te combineren met de LWOO/PrO-module, kunnen deze routes simpel worden ondersteund. De basisschool kan een leerling aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) of een onderzoeksbureau. Het voortgezet onderwijs kan een leerling aanmelden bij het SWV. Bij deze processen wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige (digitale) informatie.

Generiek onderwijskundig rapport

Onderwijs Transparant heeft samen met 12 regio’s (voornamelijk Zuid Holland) een gezamenlijk onderwijskundig rapport (OKR) ontwikkeld. Het biedt naast de vaste gegevens, zoals die in OSO zitten, de aanvullende kwalitatieve vragen voor ondersteuning, etc. zodat op een goede manier kan worden bepaald of en hoe de zorgplicht bij het VO kan worden ingevuld. Gebruik in de POVO module van dit OKR is optioneel, maar biedt ook maximale aansluiting op alle informatie die in de 1Loket module wordt gebruikt.

Belangrijke kenmerken van de POVO-module:

  • Integraal gebruik van OSO; Met behulp van OSO lezen we alle noodzakelijke gegevens in van het LAS/LVS van het PO en sturen we alle gegevens en bijlagen door naar het LAS/LVS van het VO.
  • In het onderwijskundig rapport kan het PO informatie kwijt die moet worden overgedragen aan het VO: toetsgegevens, gegevens over de schoolloopbaan en gegevens over begeleiding. Relevante documenten kunnen als bijlage worden toegevoegd.
  • Op een adviesformulier vult het PO het niveau-advies voor vervolgonderwijs in. Met de unieke aanmeldcode op dit formulier krijgt het VO toegang  tot de gegevens van de leerling.
  • Het wederzijdse inzicht voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zorgt voor een betere samenwerking in het overstaptraject.
  • Het samenwerkingsverband heeft inzage in het overstapproces en kan uitgebreide managementinformatie uit de applicatie verkrijgen.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van onze modules of wilt u graag meer weten over onze producten? Neem dan contact met ons op.