Onze digitale oplossingen

Verschillende modules voor oplossingen op maat

Onderwijs Transparant biedt oplossingen voor overstap en passend onderwijs in verschillende modules. Alle modules ondersteunen gegevensoverdracht via OSO. Ook is gegevensoverdracht tussen modules mogelijk en behoren maatwerkkoppelingen met andere applicaties, in overleg, tot de mogelijkheden.

Modules voor overstap:

De overstapmodules zijn gebouwd rondom de centrale processen, documenten en dossieropbouw die een rol spelen bij de overstap, zoals:

  • Aanmelding en toelating
  • Onderwijskundig rapport (OKR)
  • Aanmelding didactisch- en intelligentieonderzoek

Modules voor passend onderwijs:

De 1Loket-modules zijn gebouwd rondom alle processen en documenten rondom passend onderwijs, zoals:

  • Arrangementsaanvragen
  • Ondersteuningsverklaringen, zoals een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • Ontwikkelingsperspectief (OPP) of groeidocumentThuiszittersmelding
  • Evaluatie

Hoe werkt het OT-platform?

Het OT-platform is een digitaal raamwerk waarin de privacy en opslag van gegevens gewaarborgd wordt. Op dit raamwerk zorgen modules voor de ondersteuning van de verschillende bovenschoolse processen.Voordelen Onderwijs Transparant

Totaaloplossing voor alle bovenschoolse processen

Onderwijs Transparant biedt oplossingen voor de volledige onderwijsketen in uw regio. Dus niet alleen van PO naar VO, maar van KO tot MBO. U heeft hierdoor toegang tot overkoepelende informatie over leerlingenstromen op school, bestuurs- en SWV-niveau.

Veilig en privacy-bestendig

Een veilig (in Nederland gehost) platform, met waarborging van privacy op basis van modules, rollen en rechten. Onderwijs Transparant is deelnemer aan het Privacy Convenant.https://www.privacyconvenant.nl/

Gebruiksvriendelijk

Duidelijke stappen in het werkproces, waardoor het risico op fouten minimaal is.
U kunt opgeslagen gegevens altijd hergebruiken, wijzigen en aanvullen met de meest actuele gegevens.

Volledige OSO-ondersteuning

OSO-ondersteuning voor overdracht van en naar leerlingvolgsystemen voor PO (Esis, Parnassys, etc) en VO (Magister en SOM.today).

Belangenbehartiger

Als lid van de VDOD (Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners) behartigen wij uw belangen en zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.