Waarom OT?

Net als u vindt Onderwijs Transparant het belangrijk dat ieder kind passend onderwijs krijgt.

Onderwijs Transparant biedt hiervoor een digitaal platform dat speciaal ontwikkeld is voor gemeenten, samenwerkingsverbanden (SWV’s), besturen en hun scholen. Hiermee houdt u grip op het volledige bovenschoolse onderwijsproces, inclusief leerlingenstromen en informatie over de leerlingpopulatie per school.

Samen met u zorgt Onderwijs Transparant voor een naadloze overstap in de hele onderwijsketen. Dus niet alleen van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO), maar voor alle overstappen vanaf kinderopvang (KO) tot aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Daarnaast bieden we een oplossing voor het proces rond extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs.

Met onze transparante, veilige oplossingen houdt u het overzicht en vindt ieder kind zijn of haar plek in het onderwijs.