Het bedrijf – Onderwijs Transparant

Nog niet heel lang geleden bestond het overstappen tussen scholen uit een berg papierwerk. Verschillende formulieren, aangepaste brieven en een wirwar aan mappen, tekstdocumenten en spreadsheets.

Voor ons was dit de reden om in 2004 als eerste een digitale oplossing te bouwen om de verschillende processen in het onderwijs te ondersteunen. Verzuimprocedures, specialistische zorg, budgetten en overstappen moesten eenvoudiger en overzichtelijker kunnen.

Wij zijn marktleider in oplossingen voor digitale overstap- en zorgprocessen in het onderwijs. Wij bieden oplossingen voor de overstap van kinderopvang via primair onderwijs en voortgezet onderwijs tot aan het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast bieden wij een oplossing voor passend onderwijs. Wij zijn daarmee de enige aanbieder die geïntegreerde oplossingen biedt voor overstap én passend onderwijs.

Onze klanten zijn dag in dag uit bezig met het organiseren van goed onderwijs voor iedereen. Als betrouwbare kennispartner helpen wij ze om de regionale onderwijsprocessen digitaal en transparant in te richten. Samen zorgen we voor de juiste plek voor iedere leerling.

Ons team bestaat uit 14 medewerkers, zij komen uit allerlei uithoeken van Nederland en werken dan ook flexibel vanuit huis of kantoor. De werksfeer is een informele familiecultuur. We gaan regelmatig samen op stap, houden van humor op de werkvloer en zijn met elkaar begaan.

Het product – Onderwijs Transparant

Wij bieden een digitaal platform om grip te houden op het volledige bovenschoolse onderwijsproces, inclusief leerlingenstromen en informatie over de leerlingpopulatie per school. Speciaal ontwikkeld voor gemeenten, samenwerkingsverbanden (SWV’s), besturen en hun scholen.

Samen met de klant zorgen wij voor een naadloze overstap in de hele onderwijsketen. Dus niet alleen van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO), maar voor alle overstappen vanaf kinderopvang (KO) tot aan het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Daarnaast bieden we een oplossing voor extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs.