Wat bieden wij?

Ondersteuning regionale overstapprocessen

Met eenvoudige digitale modules helpen wij gemeenten, samenwerkingsverbanden, scholen en hun besturen de digitale overstap van leerlingen van school naar school zo geruisloos mogelijk te maken. Bijvoorbeeld van de basisschool naar de middelbare school, maar ook voor alle andere overstappen van kinderopvang tot het MBO. Met de modules van Onderwijs Transparant heeft u alles onder controle.

Ondersteuning Passend Onderwijs processen

Naast overstapmodules bieden wij digitale oplossingen om het proces rondom passend onderwijs in goede banen te leiden. Volgens de wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden passend onderwijs verantwoordelijk voor het creëren van een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio.

Onderwijs Transparant ondersteunt hen hierbij met o.a. Loket-modules als administratieve basis voor alle ondersteuningsaanvragen voor PO, VO en MBO.

Centrale administratie voor regio’s

We bieden heldere, efficiënte oplossingen voor de administratie van leerlinggegevens en leerlingstromen. Dit kunnen we op maat aanpassen aan uw situatie en wensen, zodat de gebruikers van ons platform de voor hen relevante informatie eenvoudig in beeld krijgen.

Veilige digitale communicatie en uitwisseling

Onderwijs Transparant maakt digitale communicatie mogelijk tussen scholen onderling, tussen scholen en het samenwerkingsverband en tussen samenwerkingsverbanden onderling. Hierbij kunt u denken aan de overdracht van leerlinggegevens in de context van overstap of aanvragen, maar ook bijvoorbeeld de status van dossiers of terugkoppeling naar aanleiding van plaatsingsbesluiten. Ook bieden wij de functionaliteit om ouders digitaal te informeren, bijvoorbeeld via een ouderrol of plaatsingsmails.

Maatwerk

Onze consultants beschikken over zowel onderwijsinhoudelijke kennis, als over kennis van processen en techniek. Zij kunnen hierdoor meedenken en adviseren over de vertaling van uw bestaande proces naar onze digitale omgeving, zodat de oplossing altijd op maat is en perfect past bij uw specifieke situatie.

Als u kiest voor Onderwijs Transparant, brengen wij eerst het proces, de betrokken partijen en de informatiebehoefte binnen uw samenwerkingsverband in kaart. Vervolgens maken we de vertaling naar het OT-platform.

Innovatieve en geïnformeerde aanpak

Als innovatieve ICT-productleverancier en kennispartner volgen wij de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet en verbeteren wij voortdurend onze producten en diensten. Om de belangen voor onze klanten zo goed mogelijk te kunnen behartigen, werken wij  actief samen met landelijke ontwikkel- en expertgroepen als VDOD (Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners), OSO (Overstapservice Onderwijs) en Landelijke Eindtoets overleg.

Meer voordeel door samenwerking

Onderwijs Transparant is een software platform met config modules, die gebruik maken van de algemene techniek (raamwerk). Onze klanten zitten bij elkaar in gezamenlijke overleggen (1OKR, genriek 1 Loket, klantoverleg) om zo gezamenlijk mee te bepalen wat OT ontwikkeld. Ook maatwerk is voordeliger door hergebruik van techniek en oplossingen. Verbeteringen in de ene regio zijn bron voor verbeteringen in andere regio.

Ondersteuning en Training

Naast het aanbieden van de digitale oplossingen voor uw procedure, kan Onderwijs Transparant u ook aanvullend ondersteunen met Kick-off’s, gebruikerstrainingen, stappenplannen en handleidingen. Technische ondersteuning bieden wij aan via onze Servicedesk, die zowel telefonisch als per mail bereikbaar is.