De voordelen van digitaal overstappen

De overstap binnen het basisonderwijs staat centraal binnen de POPO-module. Een digitaal overstapproces heeft o.a. de volgende voordelen voor het samenwerkingsverband PO:

  • Er is een centrale digitale registratie van alle schoolwisselingen.
  • Het wordt inzichtelijk welke leerlingen dreigen uit te vallen.
  • Er ontstaat inzicht in de verstroming van alle leerlingen binnen het PO.

Interactieve formulieren op maat

Bij het inrichten van het digitale overstapproces wordt uitgegaan van de regionale procedures en de daarbij horende ondersteunende instrumenten,  zoals een onderwijskundig rapport en een adviesformulier. De inhoud van deze formulieren wordt geheel bepaald door het samenwerkingsverband of de besturen. De formulieren zijn dynamisch en interactief. Onze consultants denken graag mee over de inhoud en de vormgeving van deze formulieren.

Inzage in de aanmeldprocedure

Het aanmeldproces wordt inzichtelijk voor het PO(scholen en besturen), maar ook voor het samenwerkingsverband. Belangrijke stappen in het overstapproces, zoals het bepalen van toelaatbaarheid en  proefplaatsingen kunnen worden gemonitord. Eventueel shopgedrag (aanmelden op meerdere scholen) kan worden voorkomen of juist inzichtelijk worden gemaakt.

Belangrijke kenmerken van de POPO-module:

  • In het onderwijskundig rapport kan het PO informatie kwijt die moet worden overgedragen aan de collegaschool: toetsgegevens, gegevens over de schoolloopbaan en gegevens over begeleiding. Relevante documenten kunnen als bijlage worden toegevoegd;
  • Op een adviesformulier kan het PO een korte schets van de leerling geven. Met de unieke aanmeldcode op dit formulier krijgt de collegaschool toegang  tot de gegevens van de leerling.
  • Het wederzijdse inzicht voor de beide scholen zorgt voor een betere samenwerking in het overstaptraject;
  • Het samenwerkingsverband en de besturen hebben inzage in het overstapproces en kunnen uitgebreide managementinformatie uit de applicatie verkrijgen.
  • Het starten van een 1Loket dossier kan eenvoudig vanuit deze module, evenals het starten van een overstapdossier vanuit een bestaand 1Loket dossier.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van onze modules of wilt u graag meer weten over onze producten? Neem dan contact met ons op.