POPO-module
(overstap binnen primair onderwijs)

Kinderen wisselen van basisschool om vele verschillende redenen: een verhuizing, een conflict in de klas of bijvoorbeeld het beleid van de school. Bij een overstap naar een andere school in het primair onderwijs wilt u de leerlinggegevens zo efficiënt en veilig mogelijk uitwisselen. De POPO-module van Onderwijs Transparant helpt u hierbij.

Voordelen van POPO

  • U beschikt over een centrale digitale registratie van alle schoolwisselingen.
  • U heeft direct inzicht in welke leerlingen dreigen uit te vallen.
  • U krijgt inzicht in de verstroming van alle leerlingen binnen het PO.
  • U bent beter in staat om samen te werken tijdens het overstaptraject.
  • Ondersteuning van OSO (Overstapservice Onderwijs) voor overdracht van en naar de leerlingvolgsystemen van het PO.
  • Mogelijkheid tot digitale communicatie over de overstap met scholen en ouders.

Belangrijke kenmerken van de POPO-module

Interactieve formulieren op maat

U heeft als samenwerkingsverband of bestuur veel zeggenschap over het inrichten van het digitale overstapproces. We gaan uit van uw regionale procedures en de daarbij behorende instrumenten, zoals een overstapformulier, een onderwijskundig rapport, een adviesformulier (ten behoeve van aanmelding), en een aanmeldformulier PO voor ouders.

De formulieren zijn dynamisch en interactief en wij passen de inhoud en indeling aan op uw wensen.

Inzage in de aanmeldprocedure

U krijgt inzage in het aanmeldproces voor het PO. U kunt daarbij belangrijke stappen in de gaten houden, zoals aanmelding, toelating en overdracht van informatie. U kunt daarnaast in de digitale omgeving bijvoorbeeld ook de aanmelding van een kind op meerdere scholen volgen en zorgen dat de aanmeldprocedure (het aflopen van de scholen in volgorde van voorkeur) juist wordt doorlopen.

Geautoriseerde gebruikers

Alle gegevens van de leerlingen staan in een beveiligde omgeving en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.

Een adviesformulier van de leerling.

Met de unieke aanmeldcode op dit adviesformulier krijgt de ontvangende school alleen met expliciete toestemming toegang tot de gegevens van de leerling in de beveiligde omgeving van Onderwijs Transparant.

Onderwijskundig rapport

In dit rapport kan de school gegevens opnemen om over te dragen. Het gaat hierbij om o.a. toetsgegevens, gegevens over schoolloopbaan, begeleiding van een leerling en eventuele bijlagen.

Uitgebreide monitoring t.b.v. managementinformatie

Elke organisatie krijgt toegang tot monitoring van de eigen populatie: zo kunnen scholen de totaalpopulatie van hun school in OT volgen, schoolbesturen die van alle aangesloten scholen en samenwerkingsverbanden de totaalpopulatie van alle scholen die vallen onder de aangesloten besturen. De juiste toestemming hiervoor regelt u in de regio via verwerkersovereenkomsten.

Via de uitgebreide monitoringsopties van Onderwijs Transparant heeft u toegang tot uitgebreide managementinformatie met betrekking tot bijvoorbeeld leerlingaantallen, gegeven adviezen, ondersteuningsaanvragen, de status van die aanvragen en meer. U kunt hiervoor gebruik maken van standaardoverzichten van OT die u eenvoudig kunt filteren en sorteren om tot een overzichtelijk antwoord op uw managementvraag te komen. Daarnaast is het mogelijk om overzichten op maat te laten maken, zodat u bijvoorbeeld periodieke rapportages eenvoudig kunt uitdraaien vanuit een overzicht in Onderwijs Transparant.

Koppeling met OSO

Het PO kan noodzakelijke gegevens uit het leerlingadministratiesysteem (LAS) en leerlingvolgsysteem (LVS) in- en uitlezen in OT door gebruik te maken van de overdracht via OSO.

Combinatie met 1Loket-module

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De POPO-module is daarom eenvoudig te combineren met onze 1Loket-module PO. De basisschool kan consulten en arrangementen aanvragen in het kader van passend onderwijs en u heeft hiermee de mogelijkheid tot inzicht in zorgwekkend verzuim (thuiszitters). De meeste informatie is al aanwezig in het systeem, wat de administratieve last aanzienlijk vermindert.

Meer weten?

Heeft u interesse in onze producten en wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op.