Passend onderwijs

1Loket PO/ 1Loket VO/ 1Loket MBO

Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht passende oplossingen te bieden als een kind extra ondersteuning nodig blijkt te hebben. Met de 1Loket-module biedt Onderwijs Transparant regionale samenwerkingsverbanden ondersteuning bij de wettelijke verplichtingen en de bijbehorende processen in het kader van passend onderwijs.

Achtergrond 1Loket

Samenwerkingsverbanden (SWV’s) hebben met de komst van de Wet op passend onderwijs meer verantwoordelijkheid gekregen. De oude indiceringstrajecten zijn verdwenen en de SWV’s hebben ruimte gekregen voor eigen beleid. Ze krijgen een budget en moeten daarmee zorg dragen voor een dekkend netwerk van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en extra ondersteuning. Onderwijsbehoeften en onderwijsaanbod moet matchen en voor iedere leerling moet een passende plek zijn.

De voordelen van 1Loket

  • Administratieve basis voor alle onderwijsondersteuningsvragen voor PO, VO en MBO.
  • Veilig, efficiënt en overzichtelijk schakelen tussen scholen, leerlingen en aanbieders van extra zorg en onderwijs.
  • Alle speciale behoeften van leerlingen in kaart.
  • Ondersteuning van OSO (Overstapservice Onderwijs) voor overdracht van de leerlingvolgsystemen naar OT.
  • Mogelijkheid tot digitale communicatie over de overstap met scholen en ouders.

Koppeling andere modules

Eenvoudige, laagdrempelige koppeling met andere modules van Onderwijs Transparant (POPO, POVO, VOVO en VOMBO) binnen de regio.

Koppeling met OSO

De school kan noodzakelijke gegevens uit het leerlingadministratiesysteem (LAS) en leerlingvolgsysteem (LVS) in- en uitlezen in OT door gebruik te maken van de overdracht via OSO.

1loketmodules

Meer weten?

Heeft u interesse in onze producten en wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op.