VOVO-module

(overstap binnen het voortgezet onderwijs)

Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling een diploma haalt op de middelbare school waar hij of zij gestart is: er zijn genoeg redenen om van school te wisselen. De VOVO-module van Onderwijs Transparant faciliteert de digitale overstap van een leerling binnen het voortgezet onderwijs (VO). Het VO gebruikt deze module om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeldproces van leerlingen te volgen.

Voordelen van VOVO

  • Inzicht in de op- en afstroming van alle leerlingen binnen het VO.
  • Zicht op welke leerlingen dreigen uit te vallen.
  • Een centrale digitale registratie van alle schoolverlaters.
  • Zicht op oorzaken achter afstroom binnen de regio.
  • Beter in staat om samen te werken tijdens het overstaptraject.
  • Ondersteuning van OSO (Overstapservice Onderwijs) voor overdracht van en naar de leerlingvolgsystemen van het VO.
  • Mogelijkheid tot digitale communicatie over de overstap met scholen en ouders.

Belangrijke kenmerken van de VOVO-module

Interactieve formulieren op maat

U heeft als samenwerkingsverband of bestuur veel zeggenschap over het inrichten van het digitale overstapproces. We gaan uit van uw regionale procedures en de daarbij horende instrumenten, zoals een onderwijskundig rapport en een adviesformulier (ten behoeve van de aanmelding). De formulieren zijn dynamisch en interactief. Wij passen de inhoud en indeling aan op uw wensen.

Inzage in de aanmeldprocedure

Het samenwerkingsverband, de scholen en de besturen krijgen inzage in het aanmeldproces van de eigen leerlingen. U kunt daarbij belangrijke stappen in de gaten houden, zoals het bepalen van toelaatbaarheid, de plaatsing en het niveau van plaatsing. U kunt daarnaast in de digitale omgeving bijvoorbeeld ook de aanmelding van een kind op meerdere scholen volgen en zorgen dat de aanmeldprocedure (het aflopen van de scholen in volgorde van voorkeur) juist wordt doorlopen.

Adviesformulier

Op dit formulier vult de huidige school het niveau-advies voor de vervolgschool in. Met de unieke aanmeldcode op dit formulier krijgt de ontvangende VO-school toegang tot de gegevens van de leerling, op basis van expliciete toestemming.

Onderwijskundig rapport

In dit rapport kan de school leerlinggegevens opnemen om over te dragen. Het gaat hierbij om o.a. toetsgegevens, gegevens over schoolloopbaan, begeleiding van een leerling en eventuele bijlagen.

Koppeling met OSO

Het VO kan noodzakelijke gegevens uit het leerlingadministratiesysteem (LAS) en leerlingvolgsysteem (LVS) in- en uitlezen in OT door gebruik te maken van de overdracht via OSO.

Uitgebreide managementinformatie

Elke organisatie krijgt toegang tot monitoring van de eigen populatie: zo kunnen scholen de totaalpopulatie van hun school in OT volgen, schoolbesturen die van alle aangesloten scholen en samenwerkingsverbanden de totaalpopulatie van alle scholen die vallen onder het samenwerkingsverband. De juiste toestemming hiervoor regelt u in de regio via verwerkersovereenkomsten.

Via de uitgebreide monitoringsopties van Onderwijs Transparant heeft u toegang tot uitgebreide managementinformatie met betrekking tot bijvoorbeeld leerlingaantallen, gegeven adviezen, ondersteuningsaanvragen, de status van die aanvragen en meer. U kunt hiervoor gebruik maken van standaardoverzichten van OT die u eenvoudig kunt filteren en sorteren om tot een overzichtelijk antwoord op uw managementvraag te komen. Daarnaast is het mogelijk om overzichten op maat te laten maken, zodat u bijvoorbeeld periodieke rapportages eenvoudig kunt uitdraaien vanuit een overzicht in Onderwijs Transparant

Combinatie met 1Loket-module

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De VOVO-module is daarom eenvoudig te combineren met onze 1Loket-module VO. Het samenwerkingsverband of bestuur heeft hiermee de mogelijkheid tot inzicht in zorgwekkend verzuim (thuiszitters) en de school kan consulten en arrangementen aanvragen in het kader van passend onderwijs. De meeste informatie is al aanwezig in het systeem, wat de administratieve last aanzienlijk vermindert.

Meer weten?

Heeft u interesse in onze producten en wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op.