KOPO
(overstap van kinderopvang naar primair onderwijs)

De overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool is vaak een grote stap voor zowel ouder als kind. Het is daarom belangrijk dat u die overstap ook digitaal goed faciliteert. Onderwijs Transparant biedt de KOPO-module, waarmee kindgegevens eenvoudig en veilig kunnen worden uitgewisseld en het aanmeldproces soepel verloopt.

Voordelen van KOPO

  • U beschikt over een centrale digitale registratie van alle aanmeldingen.
  • U heeft direct inzicht in de doorstroom van leerlingen van KO naar PO.
  • U kunt het proces en de deadlines nauwkeurig monitoren.
  • Informatie uit meerdere KO-systemen komt overzichtelijk bij elkaar.
  • U heeft zicht op welke kinderen minder makkelijk een plek vinden.

Belangrijke kenmerken van KOPO

Interactieve formulieren op maat

U heeft veel zeggenschap over het inrichten van het digitale overstapproces. We gaan uit van uw regionale procedures en de daarbij horende instrumenten, zoals een overstapformulier, een onderwijskundig rapport, een adviesformulier (ten behoeve van aanmelding), en een aanmeldformulier PO voor ouders.

Onze formulieren zijn dynamisch en interactief en wij passen de inhoud en vormgeving aan op uw wensen.

Inzage in de aanmeldprocedure

U krijgt inzage in het aanmeldproces bij het PO. U kunt daarbij belangrijke stappen in de gaten houden, zoals besluiten over de plaatsing en eventuele extra ondersteuning. U kunt daarnaast in de digitale omgeving bijvoorbeeld ook de aanmelding van een kind op meerdere scholen volgen en zorgen dat de aanmeldprocedure (het aflopen van de scholen in volgorde van voorkeur) juist wordt doorlopen.

Combinatie met 1Loket-module

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. De KOPO-module is daarom eenvoudig te combineren met onze 1Loket-module PO. De basisschool kan consulten en arrangementen aanvragen in het kader van passend onderwijs en het samenwerkingsverband heeft hiermee de mogelijkheid tot inzicht in zorgwekkend verzuim (thuiszitters). De meeste informatie is al aanwezig in het systeem, wat de administratieve last aanzienlijk vermindert.

Meer weten?

Heeft u interesse in onze producten en wilt u graag meer weten? Neem dan contact met ons op.