De voordelen van digitaal overstappen

De overstap van de kinderopvang naar het primair onderwijs staat centraal binnen de KOPO-module. Een digitaal overstapproces heeft o.a. de volgende voordelen voor de regio:

  • Er is een centrale digitale registratie van alle aanmeldingen.
  • Het wordt inzichtelijk welke kinderen minder makkelijk een plek lijken te vinden.
  • Er ontstaat inzicht in de doorstroom van alle leerlingen van KO naar PO.
  • Het proces en de deadlines kunnen nauwkeurig gemonitord worden.
  • Informatie uit meerdere KO systemen komt overzichtelijk bij elkaar.

Interactieve formulieren op maat

Bij het inrichten van het digitale overstapproces wordt uitgegaan van de regionale procedures en de daarbij horende ondersteunende instrumenten, zoals een overstaprapport en een uniek formulier ten behoeve van de aanmelding bij het PO voor ouders. De inhoud van deze formulieren wordt geheel in overleg bepaald. De formulieren zijn dynamisch en interactief. Onze consultants denken graag mee over de inhoud en de vormgeving van deze formulieren.Bij het inrichten van het digitale overstapproces wordt uitgegaan van de regionale procedures en de daarbij horende ondersteunende instrumenten, zoals een onderwijskundig rapport en een adviesformulier (ten behoeve van de aanmelding). De inhoud van deze formulieren wordt geheel bepaald door het samenwerkingsverband. De formulieren zijn dynamisch en interactief. Onze consultants denken graag mee over de inhoud en de vormgeving van deze formulieren.

Inzage in de aanmeldprocedure

Het aanmeldproces wordt inzichtelijk voor het KO en het PO en eventuele overkoepelende organisaties. Belangrijke stappen in het overstapproces, zoals het besluit over de plaatsing, locatie en eventuele extra ondersteuning kunnen worden gemonitord. Eventueel shopgedrag (aanmelden op meerdere scholen) kan worden voorkomen of juist inzichtelijk worden gemaakt.

Plaats voor ondersteuningsroute

Door de KOPO-module te combineren met de 1Loket-module PO, kunnen routes voor extra ondersteuning simpel worden ondersteund. De basisschool kan voor een leerling eventuele consulten en/of arrangementen aanvragen in het kader van Passend onderwijs. Ook is het mogelijk om het zorgwekkend verzuim (thuiszitters) van de leerling inzichtelijk te maken en te monitoren. Bij deze processen wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige (digitale) informatie.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van onze modules of wilt u graag meer weten over onze producten? Neem dan contact met ons op.