Passend Onderwijs

Met de invoering van de wet op Passend Onderwijs vindt een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats voor de samenwerkingsverbanden. De oude indiceringstrajecten zijn verdwenen en de samenwerkingsverbanden hebben een grotere rol gekregen in het verdelen van de financiële middelen. Ook moeten de samenwerkingsverbanden  blijven zorgdragen voor een dekkend netwerk van onderwijs(zorg): onderwijsbehoeften en onderwijsaanbod moeten ‘matchen’, er moet voor elke leerling een passende plek zijn.

1Loket voor alle ondersteuningsvragen

De 1Loket-module vormt de administratieve basis voor één loket waar alle onderwijsondersteuningsvragen (PO, VO en MBO) terecht komen. Dit loket dient als een schakelpunt tussen leerlingen met een speciale onderwijsondersteuningsbehoefte en een onderwijsondersteuningsaanbod dat in deze behoefte voorziet. In de module 1Loket wordt met een interactief aanvraagformulier gewerkt. Het doorlopen van dit formulier leidt tot een duidelijk beeld van de onderwijsondersteuningsbehoefte van de leerling.

Generieke 1Loket-module

De 1Loket-module wordt door de meeste SWV’s gebruikt in de generieke vorm die wij aanbieden. Dit betekent dat iedereen dezelfde functionaliteiten heeft, en dat er een aantal zaken (bv. De types arrangementen en overige keuzelijsten) zelf kunnen worden gevuld en beheerd. Gezamenlijk overleggen we over de doorontwikkeling, waardoor kosten kunnen worden gedeeld. Nieuwe functionaliteiten zijn ook altijd voor iedereen direct beschikbaar. Bij maatwerk dient het altijd per regio geïmplementeerd te worden, wat soms voor langere doorloop en ontwikkeltijden zorgt. Deze manier van werken is nieuw voor OT, maar biedt een hoop voordelen in schaalbaarheid en implementatietijd. PO en VO in één geografische regio hoeven overigens niet allebei de module te gebruiken, maar het optimaliseert wel de doorlopende leer en ondersteuningslijn in een regio. Uiteraard wordt de module per SWV ingericht, niet per regio.

De belangrijkste kenmerken van de 1Loket-module:

  • De module ondersteund 4 routes: Consult, Arrangement (incl TLV’s), Zorgwekkend verzuim (Thuiszitters) en LWOO/PrO.
  • De module bevat koppelingen met eventuele andere aanwezige modules van Onderwijs Transparant (POPO, POVO, VOVO en VOMBO) binnen de regio, waardoor de uitwisseling tussen scholen en samenwerkingsverband laagdrempelig blijft.
  • Door de 1Loket-module te gebruiken ontstaat tevens waardevolle managementinformatie voor het samenwerkingsverband, die aansluit op de informatie die binnen Vensters (Dashboard SWV) en de kijkglazen (van DUO) zichtbaar zijn.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van onze modules of wilt u graag meer weten over onze producten? Neem dan contact met ons op.