De voordelen van digitaal overstappen

De overstap van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs staat centraal binnen de VOMBO-module. Een digitaal overstapproces heeft o.a. de volgende voordelen voor de regio:

  • Er is een centrale digitale registratie van alle aanmeldingen.
  • Het wordt inzichtelijk welke leerlingen dreigen uit te vallen.
  • Er ontstaat inzicht in de doorstroom van alle leerlingen van VO naar MBO.
  • Het proces en de deadlines kunnen nauwkeurig gemonitord worden.

Interactieve formulieren op maat

Bij het inrichten van het digitale overstapproces wordt uitgegaan van de regionale procedures en de daarbij horende ondersteunende instrumenten, zoals een overstaprapport en een uniek formulier ten behoeve van de aanmelding bij het MBO voor ouders. De inhoud van deze formulieren wordt geheel in overleg bepaald. De formulieren zijn dynamisch en interactief. Onze consultants denken graag mee over de inhoud en de vormgeving van deze formulieren.

Inzage in de aanmeldprocedure

Het aanmeldproces wordt inzichtelijk voor het VO en het MBO en eventuele overkoepelende organisaties. Belangrijke stappen in het overstapproces, zoals de vervolgkeuze van de leerling, het besluit over de plaatsing en eventuele extra ondersteuning kunnen worden gemonitord. Eventueel shopgedrag (aanmelden op meerdere MBO’s) kan worden voorkomen of juist inzichtelijk worden gemaakt.

Plaats voor ondersteuningsroute – integratie van de 1Loket-module

Door de VOMBO-module te combineren met de 1Loket-module, kunnen routes voor extra ondersteuning simpel worden ondersteund. Het MBO kan voor een leerling eventuele consulten en/of arrangementen aanvragen in het kader van Passend Onderwijs. Ook is het mogelijk om het zorgwekkend verzuim (thuiszitters) van de leerling inzichtelijk te maken en te monitoren. Bij deze processen wordt zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige (digitale) informatie.

Meer weten?

Heeft u interesse in één van onze modules of wilt u graag meer weten over onze producten? Neem dan contact met ons op.