Onderwijs Transparant is sinds 2004 gespecialiseerd in het digitaliseren van overstap- en zorgprocessen binnen het onderwijs.

Inmiddels zijn we marktleider op dit gebied en maken meer dan 30 regio’s gebruik van ons regionale platform, het OT-platform.
Onze consultants beschikken over onderwijsinhoudelijke kennis, maar ook over kennis van processen en techniek. Zij denken mee en adviseren bij de vertaling van het bestaande proces naar de digitale omgeving. Hierdoor verlopen processen strakker en meer gestroomlijnd.

Onze klanten zijn samenwerkingsverbanden. Samen met hen leggen we verbinding tussen de verschillende regio’s en denken we gezamenlijk na over mogelijke oplossingen, besparen we kosten en realiseren we binnen ons standaard raamwerk maatwerk  waar nodig. Dit heeft zich onder andere geuit in een gemeenschappelijk OKR voor twaalf regio’s. Jaarlijks worden ook generieke wijzigingen voor alle regio’s doorgevoerd om de applicatie gebruiksvriendelijker te maken of veelgevraagde nieuwe functionaliteiten voor iedereen beschikbaar te stellen.

Als innovatieve ICT-dienstverlener en kennispartner werkt Onderwijs Transparant continue aan een verbetering van haar producten en diensten. We volgen de ontwikkelingen in het onderwijs (zoals Passend Onderwijs) op de voet.  Ook dragen we bij aan landelijke ontwikkel- en expertgroepen als VDOD, OSO en Eindtoets om de overstap- en zorgprocessen zo efficiënt en transparant mogelijk te laten verlopen.