KOPO

module
De KOPO-module faciliteert de digitale overstap van een kind binnen de kinderopvang (KO) naar het primair onderwijs (PO). Het KO en het PO gebruiken deze module om kindgegevens uit te wisselen en het aanmeldproces soepel te laten verlopen.
lees meer

POPO

module
De POPO-module faciliteert de digitale overstap van een leerling binnen het basis onderwijs (PO). Het PO gebruikt deze module om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeldproces te volgen.

lees meer

POVO

module
De POVO-module faciliteert de digitale overstap van een leerling van het basis onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Het PO en het VO gebruiken deze module om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeldproces te volgen.
lees meer

VOVO

module
De VOVO-module faciliteert de digitale overstap van een leerling binnen het voortgezet onderwijs (VO). Het VO gebruikt deze module om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeldproces te volgen.
lees meer

VOMBO

module
De VOMBO-module faciliteert de digitale overstap van een leerling van het voortgezet onderwijs (VO) naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het VO en het MBO gebruiken deze module om leerlinggegevens uit te wisselen en het aanmeldproces te volgen.
lees meer

1LOKET

module
De 1Loket-module ondersteunt het regionale samenwerkingsverband (PO, VO en MBO) bij verschillende processen en wettelijke verplichtingen in het kader van Passend Onderwijs.

lees meer